Design a site like this with WordPress.com
Get started

Pressemelding fra Folkets koronakommisjon 21.4.2021

Pressemelding fra Folkets koronakommisjon 21.4.2021

b19

 

Regjeringens koronakommisjon er en lettvekter

Koronakommisjonen til regjeringen har sluppet sin rapport. Folkets koronakommisjon er ikke enig på flere punkt. 

Våre kjernesynspunkt og spørsmål er per nå (og vi viser også til vår rapport på 71 sider som kom 12.3.2021):

Folkets Koronakommisjon leverte sin første rapport !

1. Myndighetens håndtering av pandemien har vært dårlig, nedstenging ikke nødvendig.

En burde heller ha isolert de som var syke og behandlet dem. Resten av samfunnet kunne ha gått som normalt (se info nedenfor).

 2. Uklart hva som faglig og vitenskapelig fundert – og hva som er politikk

Vi viser til rapporten hvor det står:

“Det viste seg at også Helsedirektoratet hadde en annen oppfatning enn FHI om bruk av tiltak. I ukene som fulgte, var det flere tilfeller hvor FHI og Helsedirektoratet var uenige om tiltak. Fredag 6. mars 2020 gikk Helsedirektøren ut med et råd om å unngå å håndhilse. Dagen etter innførte direktoratet råd om 14 dagers innreisekarantene for reisende fra områder med «vedvarende smitte». FHI støttet ingen av disse rådene.”

“Hvorfor FHI ventet under 100 nye tilfeller de neste seks ukene når modellberegningene indikerte et intervall fra «inntil noen titalls» til flere tusen, er ikke forklart.”

Når det gjelder modellberegningene går vi utfra at dette handler om tallbehandling via computere, blant annet utført av Imperial College. Men skal vår frihet og strenge helsetiltak styres via datamaskiner som er programmerte av personer med ulike motiver i utlandet?

 3. Nedstenging er basert på en test som gir en rekke falske positive svar.

Regjeringens koronakommisjon går ikke inn på testens effektivitet eller antall sykluser som må til, ei heller at WHO klart at sagt at en test alene ikke er nok, klinisk observasjoner er bl.a. også nødvendig. Skaperen av PCR-testen som er i bruk har dessuten sagt at testen ikke skal brukes på denne måten.

Se video med lege Nils. R. Fosse:

 4. Viruset er ikke vitenskapelig isolert – eksisterer det da i det hele tatt?

Regjeringens koronakommisjon drøfter ikke om viruset som skal gi covid-19 faktisk er isolert etter nøyaktige vitenskapelig kriterier. Er den ikke det, slik vår informasjon viser, er hele pandemien et falsum. Flere av medlemmene av folkets koronakommisjon har stilt spørsmål om dette til myndighetene. Etter ni måneder har det fortsatt ikke kommet svar.

  5. Bare de rikeste har tjent, de langsiktige konsekvensene av tiltakene er katastrofale.

Når vi ser på hvem som har tjent på pandemien, inkludert selskaper som Google, Facebook, Apple, er det lett å etablere en hypotese om at pandemien har vært planlagt for nettopp dette resultatet – pluss ønske om å etablere et mer autoritært samfunn (vekk med nasjonalstaten, inn med et internasjonalt Kina-type samfunn – teknokrati). Det finnes en rekke dokumenter og planer som taler for en slik sammenheng: The Great Reset (World Economic Forum), Agenda 21/Agenda 2030 (FN) og Lock Step (Rockefeller Foundation). Vi snakker om verdens eliter som tidligere har vært dypt inne i hendelser som nazismens fremmarsj og den russiske revolusjonen i 1917. At regjeringens koronakommisjon ikke makter å ta opp i seg historiske erfaringer er skuffende og betegnende. Et klart spor å følge er å se på Bill Gates ulike roller. Han er per nå den største bidragsyteren til WHO med mye makt der. På samme tid er han og en rekke selskaper involvert i produksjon av vaksiner som både regjeringen og dens kommisjon peker på som eneste løsning for å komme ut av pandemi-grepet. Er det ikke naturlig å tro at Gates ville være interessert i å presse WHO til å erklære pandemi for å få størst mulig fortjeneste?

 6.  Helsedirektoratet tok beslutningen om nedstengingen – under press av WHO?

Flere har uttalt at det er WHO som styrer den enkeltes lands helsepolitikk. Det er naturlig å tro at WHO (Verdens helseorganisasjon) var i bildet da nedstengingen ble besluttet. Cepi i Oslo kan også ha deltatt. Kommisjonen til regjeringen nevner ikke noe om det eller fortar en analyse hvor dette er et av temaene.

 7. Vi mener at nedstengingen må avsluttes omgående – det er ikke grunnlag.

Smittetall som brukes som argument for å nedstenge nasjonalt og i kommunene er basert på den feilaktig PCR-testen – den gir falske resultater og danner ikke et grunnlag for den reelle situasjonen og fører til unødvendig nedstenging og følgelig mentale lidelser og økonomisk ruin for mange bedrifter og næringsdrivende.

 8. Det pekes på vaksinering som løsningen, men vaksiner kan skade.

Regjeringens kommisjon peker klart på at vaksineringen er den rette medisin, og kommer på den måte regjeringen og helsevesenet i møte – uten et kritisk ord. Det er skremmende. Dokumentasjon på at vaksiner har bivirkninger er omfattende.

 9. Staten vs. folket – myndighetene svarer ikke på kritiske spørsmål.

Flere av medlemmene våre har stilt spørsmål om PCR-testen og det vitenskapelige grunnlaget for viruset som offisielt har utløst pandemien. Vi får ikke svar. Hva betyr det? Har myndighetene noe å skjule? Står vi overfor en helsemessig dekkoperasjon der et angivelig virus benyttes som brekkstang for autoritært styresett jfr. vår historiske erfaring? Regjeringens kommisjon har ikke tatt opp folkets erfaring med staten under pandemien.

 10. Smittevernregimet kan bli permanent – friheten er i fare.

Når en maktplattform etableres som den vi ser under pandemien med massiv testing, lukking av barnehager, skoler, konsertarenaer og en haug med restriksjoner vil det være fristende for myndighetene og de store selskapene som tjener på det å fortsette og utvide. Som regjeringens kommisjon viser er Grunnloven og menneskerettighetene i fare. Slik vi ser det, er det helt nødvendig å rulle samfunnet tilbake til den friheten i hadde før 20.3.2020.

 For øvrig er vi enige med regjeringens kommisjon i dette:

7. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at

smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

9. Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.

14. Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.

16. De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.

Et svært interessant punkt fra kommisjonen er dette:

8. Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.

For å slå utbruddet tilbake og deretter holde smitten på et lavt nivå, har myndighetene satt inn flere tiltak som har grepet vesentlig inn i borgernes private sfære og rettigheter. Ingen vestlige land hadde sett for seg å håndtere en pandemi på en slik måte. Det er et paradigmeskifte. Før utbruddet var planen at smitteverntiltak skulle brukes til å bremse smitten og «flate ut kurven», slik at ikke for mange ble syke samtidig. Det viste seg at bremsstrategien med viruset SARSCoV-2 var for krevende, og at smitten lett kom ut av kontroll. Regjeringens strategi med å slå ned smitten og holde den på et lavt nivå, innebærer at få blir immune. Den er derfor avhengig av at det forholdsvis raskt kommer en vaksine eller effektiv behandling.

Vår kommentar: Dette er et tiltak som leder opp til eksperimentelle vaksiner – som kan skade befolkningen. Flere vaksiner er inntil videre stoppet på grunn av bivirkninger.

Folkets koronakommisjon, 21.4.2021.

b19Kontakt: folketskoronakommisjon@protonmail.com

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen

 

Kilder:

Info om nedstenging: https://steigan.no/2021/04/dansk-lege-koronahandteringen-er-den-verste-helseskandalen-i-min-levetid/

Lockdown har ingen effekt: Shifter viser også til forskning som viser at det å holde seg hjemme i en lockdown ikke har noen som helst effekt på smittespredning. En slik studie ble nylig publisert i tidsskriftet Nature (5. mars 2021). Det er en studie av 87 land og regioner og baserer seg på 3.741 sammenlikninger. Konklusjonen av sammenlikningene er at i 98,4 prosent av dem fant man ingen signifikant sammenheng. Forskerne Savaris et al. skriver somm konklusjon på sin store studie: Avslutningsvis, ved å bruke denne metoden og gjeldende data, i ~ 98% av sammenligningene ved bruk av 87 forskjellige regioner i verden fant vi ingen bevis for at antall dødsfall per million reduseres ved å bli hjemme.Og Schifter skriver i sin konklusjon: Aldrig, mig bekendt, har en regering på så kort tid gennemført så mange meningsløse og virkningsløse foranstaltninger med så store samfundsskadelige effekter.  I mange år fremover vil vi alle komme til at slæbe på denne klods om benet. Det er en regning, vi overlader til de næste generationer at betale. 

Viktig Viten.no:

“The Lancet-studio om PCR-testen”. Studien sier: De fleste som er smittet med Covid-19 er smittsomme i 4-8 dager. Nesepinnetesten, PCR-testen, gir positivt svar opptil flere måneder etter dette. Hvorfor blir da en person med positiv PCR-test definert som et smittetilfelle? Hvorfor bruker man denne testen som begrunnelse for å sette personer i karantene og isolasjon flere måneder senere?”

Råd organisering, del inn i fire grupper: https://shiva4senate.com/immune-and-economic-health-for-america-coronavirus/

PCR-testen: https://steigan.no/2020/12/who-innrommer-endelig-at-pcr-testen-skaper-falske-positive/

Testen avdekker ikke viruset: https://www.greenmedinfo.com/blog/scam-has-been-confirmed-pcr-does-not-detect-sars-cov-2

PCR-oppfinner og testen: https://www.bitchute.com/video/wOSeTz57xrCF/

Om viruset eksisterer osv: https://www.voiceamerica.com/episode/126911/covid-19-does-not-exist-unmasking-the-plandemic

De som tjener på pandemien: https://steigan.no/2020/12/usas-milliardaerer-har-okt-sin-samlede-formue-med-1000-milliarder-dollar-under-pandemien/

WHO styrer global helsepolitikk: https://www.lifesitenews.com/opinion/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-gavi   …kliniske observasjoner også: https://steigan.no/2021/01/who-slar-hull-i-tilliten-til-pcr-testen/

Om vaksiner: https://www.frittvaksinevalg.com/villedende-om-covid-vaksinene

Internasjonal maktpolitikk: https://www.weforum.org/great-reset/

Om regjeringens kommisjon:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-oppnevner-koronakommisjon/id2699476/

https://www.koronakommisjonen.no

Folkets koronakommisjon med rapport fra 12.3.2021:

https://bullotidende.wordpress.com/2021/03/12/folkets-koronakommisjon-leverer-sin-forste-rapport/

https://bullotidende.files.wordpress.com/2021/03/folkets-koronakommisjon-rapport-12.mars-2021-2.pdf

Sent with ProtonMail Secure Email.
b30
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: