Design a site like this with WordPress.com
Get started

Bli medlem!

 I dag er det viktigere enn noen gang, det å stå sammen. Solidaritet 21 vil være en organisasjon for enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og andre sammensettinger av folk.

Kontingenten for 2022 vil være 50 kr, og kan betales kontant eller til

Ny konto!!!  Nå: 9365 33 73250.

Når betalingen er skjedd vil medlemskapet registreres. Sammen er vi sterke.

Advertisement
%d bloggers like this: