Bli medlem!

 I dag er det viktigere enn noen gang, det å stå sammen. Solidaritet 21 vil være en organisasjon for enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og andre sammensettinger av folk.

Kontingenten for 2021 vil være 50 kr, og kan betales kontant eller til

konto: 0521 53 94176.

Når betalingen er skjedd vil medlemskapet registreres. Sammen er vi sterke.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: