Design a site like this with WordPress.com
Get started

Fred i Europa – hvordan får vi det til? Ingeborg Breines kommer til Rikets Tilstand 6. mai!

Hold av lørdag 6. mai 2023, da vil Rikets Tilstand på nytt arrangeres i Tønsberg på Bydelshuset. Start kl. 12.00, dørene åpnes kl. 11.30.

Invitasjon 6 mai

Fred i Europa – hvordan får vi det til?
Fredsaktivist og fredspedagog Ingeborg Breines kommer til Rikets tilstand og Tønsberg lørdag 6. mai.
Ingeborg Breines
 
Hun er tidligere direktør i UNESCO og tidligere president i International Peace Bureau – og er opptatt av å gi freden en veldig god sjanse.
Fredsaktivist og pensjonert direktør fra UNESCO, Ingeborg Breines, er på banen. På et tidspunkt der Ukraina og Russland er i krig, og der Norge og andre vestlige land involverer seg med våpenleveranser, er det viktig å se på fredsmulighetene. Krigen må avsluttes før eller siden, så hvorfor ikke nå gå for å finne den raskeste vei til forhandlinger, våpenhvile og en permanent løsning uten vold?
Ingeborg Breines, som også er tidligere president i Internasjonal Peace Bureau, har holdt flere foredrag det siste året, hvor hun framholder viktigheten av aldri å slippe tanken på fred, selv i tider hvor kriger og konflikter står fremst på dagsorden.
Breines har tidligere i år skrevet brev til statsministeren om dette teamet. Hun venter stadig på svaret. Kan et norsk folkelig engasjement for dialog og diplomati bidra konstruktivt til å få oss ut av den spente og polariserte situasjonen og bygge et mer fredelig Europa?

Les hennes debattinnlegg i Klassekampen:

Her!

Programmet for dagen vil være som følger:

Rikets tilstand i bydelshuset i Tønsberg, Tollbodgt 19, lørdag 6. mai, dørene åpnes klokka 11.30

  1. Åpning
  2. En ny energi-kurs for Norge (søkelys på energipolitikk)
  3. Fred i Europa – hvordan får vi det? Ingeborg Breines
  4. Spørsmål til Breines
  5. Nytt på Nytt! Ulike temaer drøftes (åpent for alle)
  6. Avslutning

Nytt på Nytt!

I vår tid er det nå krise på krise.

Det er ikke bare en plandemi, men også en svært skremmende krig i Ukraina som bare øker i omfang, høye strøm- og drivstoffpriser, høye matpriser og en stadig kamp mot vindmøller over det ganske land.

Er alle krisene ønskede kriser som i en større plan?

Denne programposten vil la deltakerne delta og reflektere rundt vår felles fremtid.

Entre kr 150 ,-

Påmelding og betaling til Solidaritet 21:

Konto: 9365.33.73250 (Kan også betales i døren dersom ledige plasser)

Ps! Merk betalingen med navn

Ta med noe egen mat til underveis, det vil bli mulighet for felles bespisning sosialt etter seminaret.

Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon

Rikets tilstand vil være en arena som tar opp forskjellige utfordringer i samfunnet vårt. I Tønsberg vil vi satse på å holde månedlig seminarer.

Invitasjon 6 mai

Solidaritet 21 bilde med tekst

Advertisement

Sannheten avdekket i Tønsberg. Transhumanismen vil gjøre menneskene til slaver!

Transhumanismen, eliten sin ideologi, og dets onde krefter gir oss en forklaring på vindturbiner, 5G, datalagringssentraler og mRNA vaksiner for enhver pris, og hvorfor AMS(smartmålere) på død og liv skal inn i hver eneste bolig. I sin nye bok “Dragestrid” tar Trond Skaftnesmo opp Yuval Noah Harari og transhumanismen, som kan føre til det verste totalitære regimet i historien.

Innsikt i den dype kampen vi og samfunnet vårt er inne i ble gitt lørdag Tønsberg. I tillegg: Covid-19 er et bedrageri og sannsynligvis en
militær operasjon.

Det handlet om «Rikets tilstand», og arrangementet gikk av stabelen for andre gang.

Skaftnesmo alltid foran!

Forfatter og antropsof Trond Skaftnesmo er igjen bok-aktuell, denne gangen med «Dragestrid. Kampen om mennesket» (Paradigmeskifte forlag) – den ble solgt under arrangementet.

29

Skaftnesmo opplyste de omlag 40 tilhørerne om boka – men startet opp med vaksineinfo – tross alt ga han ut boka «Vaksinetvang» i 2020.Dragestrid

– En har uttalt at vaksinen er et sakrament som dåpen – med andre ord er det noe religiøst over tiltroen mange har til at vaksiner redder liv: Uten vaksiner ville vi alle dø.

Boken «DRAGESTRID, Kampen om mennesket» kan kjøpes hos Akademika for kun kr 297,-

Her!

– Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har vedtak om vaksinetvang

– Demonologi i vår tid (hvordan djevelen virker på jorda)

– Det er avdekket at det jukses i legemiddelindustrien når det gjelder vaksiner

– Amerikanske CDC løy

8

– Sammenheng autisme og vaksinering er godt dokumentert

– Etter covid-19 vaksinering rapporteres det om mange (bi)virkninger som 57 gangers økning i antallet som aborterer

10

– Sudden Adult Death Syndrome (SADS), dekker over vaksinevirkningene?

– Transhumanisme er ideologen som er sterk nå, forbedre mennesket

– Vi deles inn i fire kaster

– Mennesket kan hackes (den viktigste begivenheten)

16

– Alle må framover gå med biometriske armbånd

12

– Det verste totalitære regimet i historien

– Vi blir cyborg

Hør hvordan Yuval Noah Harari forteller oss det rett ut fra talerstolen til World Economic Forum i Davos 2020.

Menneskeverdet forsvinner, det blir slaver og overmennesker…

Har vi hørt det før?

– Canada – assistert selvmord øker på

21

– Eugenikk i moderne utgave (en lære om å forbedre den menneskelige befolkningers biologiske kvalitet)

– Julian Sorell Huxley sentral når det gjelder eugenikk

11

– Uttalelser i vår tid, at Jesus døde og stod opp er fake news

3

– CRISPR (genteknologisk metode der man gjør målrettede endringer i DNA i celler og organismer)

– Korona-pass fra WHO, digitale penger

14

Utsagn fra Sven-Inge Johansen i Folket koronakommisjon, hentet fra den helt ferske rapporten: «Hvorfor covid-19 er krig mot folket. Og hva vi kan gjøre for å seire.»Hvorfor Covid-19 er krig mot folket

– Det er viktig hva den enkelte tenker og mener

– Kraft og inspirasjon er nødvendig i kampen vi står i

– Rapporten vi har laget om covid-19 går over årene 2019-2023

Kan kjøpes:

Spiral A4 størrelse kr 300,- eller  A5 kr 150,- pluss porto(40 kr.)

Ta kontakt med Nina på 99 35 44 27(SMS) eller bestill:

Her! 

– Kristendommen/den kristne kulturarven er en buffer mot ondskapen og overgrepene vi opplever

(merk aktuelt: https://abcnews.go.com/International/wireStory/israeli-leader-halts-bill-christian-proselytizing-98058587)

– Vi er kristne mennesker, søker «sannhetens lys»

– Helseministeren kjenner ikke til realiteten omkring WHO

– Det spilles på frykt

– De sier 95 prosent er vaksinert, det reelle tallet er neppe mer enn 65 prosent – både i Norge og England

– En folkedomstol i arbeid er nødvendig

Se mer om Folkedomstol fra tidligere:

Her!

Det kom også fram annen informasjon, blant annet om barnevernet i Norge – der det framstår som om barnevernet brukes til å kontrollere befolkningen/familier via bekymringsmeldinger og et lukket juridisk apparat. Et konkret eksempel ble trukket fram knyttet til en ung aktivist, som muligens straffes for sitt korona-engasjement. Barnevernet i Vestfold gir også grunn til bekymring. En indisk film om det norske barnevernet har skapt oppmerksomhet.

Etter foredragene ble det åpnet for spørsmål, og det ble mange.

Arrangører var Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon. 

Se gjerne annet:

Svein Østvik ønsker å ta tilbake folkestyre! Trenger flere underskrifter før 30. mars.

Kvinner ofres på religionens, samfunnets og teknologiens alter! Forskning på nytt!

Trygve Slagsvold Vedum har fått MS! Kan årsaken være stråling?!

Nytt Rikets tilstand lørdag 6. mai så hold av dagen allerede NÅ!

Invitasjon 6 mai

logo-solid-4

Rikets Tilstand 25. mars! Trond Skaftnesmo kommer til Tønsberg!

Rikets tilstand vil være en arena som tar opp forskjellige utfordringer i samfunnet vårt. I Tønsberg vil vi satse på å holde månedlig seminarer.

Lørdag 25. mars 2023 kl. 12.00 (dørene åpnes 11.30)

Bydelshuset i Tønsberg, Tollbodgt. 19,

Nytt dagsseminar om helheten i samfunnet vårt. På Bydelshuset i Tønsberg lørdag 25. mars 2023 med start kl. 12.00 og varighet til 18.00, med mulighet for mat og sosialt etterpå. Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon er arrangørene. Entre kr 150,-

Vi kan stolt presentere Trond Skaftnesmo og hans nye bok “Dragestrid”, Folkets koronakommisjon sin nye og sammenfattende rapport “Svart sannhet” og ikke minst den avsluttende programposten “Nytt på nytt!”.

Kampen for friheten

Forfatteren, naturforvalter og filosof Trond Skaftnesmo vil holde innlegg basert på sin nye bok “Dragestrid”, men også noe fra sin tidligere bok “Vaksinetvang”.

Dragestrid – Kampen om mennesket

Den dragestriden vi nå står midt inne i, raser både i oss og rundt oss. Noen hint fra de siste års meny av skremsler: nedstengning av økonomi og demokrati; avkortning i rettigheter vi har tatt for gitt – som fri bevegelse og forsamlingsfrihet; vaksinepress og vaksinepass; WHOs krav om å styre verden gjennom en global helsepolitikk; World Economic Forums (og FNs) transhumanistiske visjon om The Great Reset, der vi alle skal bli «overvåket under huden» og stengt inne i 15-minutters soner i smarte byer.

Disse symptomene utfordrer oss på alle plan: fysisk, sjelelig, moralsk og åndelig. Fremfor alt utfordrer de oss til å gjøre opp vårt eksistensielle regnskap og svare på dype spørsmål som: Hva betyr det å være menneske på jorden? Hva er umistelig i vår eksistens som menneske? Kan vi ofre vår frihet for lovnader om liv og sikkerhet?

Det gode med krisen, om vi kan si det slik, er at vi nå, hver for oss, blir nødt til å svare på det spørsmålet vi stadig har skjøvet foran oss: Hva vil det si å være menneske? Ellers kan vi ikke velge veien videre. Og da blir den valgt for oss, av krefter vi ikke kjenner. En slik utfordring og et slikt valg, med slike konsekvenser og dimensjoner, har vi aldri før blitt stilt overfor. I dag blir hvert myndig menneske, praktisk talt over hele kloden, veldig konkret utfordret på dette. Det valget hver enkelt tar, kan avgjøre den enkeltes livsvei og skjebne, liv og død. Det valget vi kommer ut med i sum, som folk og samfunn, vil forme verdens skjebne for lang tid fremover.

Svart sannhet

Folkets koronakommisjon har skrevet en sammenfattende rapport som tar med det meste av det som har skjedd de siste 3 årene. Ingen tvil det har vært tøffe tak med masketvang, unødvendige nedstengninger og vaksinehelvete.

b19

Nytt på Nytt!

I vår tid er det nå krise på krise.

Det er ikke bare en plandemi, men også en svært skremmende krig i Ukraina som bare øker i omfang, høye strøm- og drivstoffpriser, høye matpriser og en stadig kamp mot vindmøller over det ganske land.

Er alle krisene ønskede kriser som i en større plan?

Denne programposten vil la deltakerne delta og reflektere rundt vår felles fremtid.

Entre kr 150 ,-

Påmelding og betaling til Solidaritet 21:

Konto: 9365.33.73250 (Kan også betales i døren dersom ledige plasser)

Ps! Merk betalingen med navn

Ta med noe egen mat til underveis, det vil bli mulighet for felles bespisning sosialt etter seminaret.

Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon

Invitasjon 25. mars 2023

La fjella leve! Sameungdommen protesterer mot ulovlige vindturbiner i norsk natur!

Høyesterett har bestemt at vindturbiner i reinsdyrområdet på Fosen er ulovlig. Allikvel har ikke regjeringen stoppet den ulovlige driften av vindindustri i området tross at det nå altså er over 500 dager siden dommen falt den 11. oktober 2021.

Hva skal vi tenke om det?

Sameungdommen er ihvertfall helt klare på hva de mener for noe:

Reinsdyrdrift og vindindustri er helt uforenlig, og er nok et overgrep mot urbefolkningen i Norge. Dette har også Norges lover og Høyesterett i Norge sagt seg enig i.

Høyesterettsavgjørelse 11. oktober 2021

Se hele dommen:

hr-2021-1975-s

Det er altså ingen tvil om at dette, allikevel ordner ikke myndigheten våre opp i lovbruddene som er gjort mot natur og samer. Se filmen som Amnesty International har laget:

Dette er nå ikke bare blitt en sak om vindturbiner, men også en sak om rettsikkerheten i Norge.

Vindindustrien kjører over folket på alle områder…

Norges Miljøvernforbundet er heller ikke tilhengere av vindturbiner!

Kurt Oddekalv(1957-2021) hans miljøkrigere har stått i vindturbinmotstanden i nærmere 20 år.

Se denne videoen under fra 2019.

La oss håpe at motstanden som sameungdommen nå har startet ville føre frem til fornuft hos regjeringen og myndighetene våre.

Så alle som har mulighet bør nå dra inn til Oslo for å støtte denne motstandsbevegelsen!

Kampen er ikke over før den er vunnet!

Odd-Erik Helgesen

Leder Solidaritet 21 og redaktør Bullo Tidende

Se gjerne mer:

Folkedomstol vedtatt for Vestfold og Telemark!

Vi krever fred i Ukraina! Krig er ikke fred!

Er Klaus Schwab verdens farligste mann?

Invitasjon 25. mars 2023

Folkedomstol vedtatt for Vestfold og Telemark!

Folkedomstol vedtatt for Vestfold og Telemark!

Det ble arrangert Rikets Tilstand i Tønsberg lørdag den 11. februar 2023. Sted var Bydelshuset, Tollbodgt. 19. Det var Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon som var arrangører. Mange temaer var på programmet, og det var svært god stemning i salen.

Lansering av diktsamling

Dagen begynte med lanseringen av den nye diktsamlingen til Nipe Torsteinson Naturligvis.

«Kjærleik Og andre villfarelser…» er en samling dikt om temaene: Kjærleik, Natur, Plandemi, Helhet, og Elektrostress og 5G.

Diktsamlingen kan kjøpes av Nipe personlig eller bestilles via Bullo Forlag

Kun kr. 200, (pluss porto kr 30,-). Betal til konto: 9365.33.94398.

Ved bestilling fortell at du har betalt på SMS 99 35 44 27(SMS), så sender Nina boken til deg.

Du kan også bestille:

Her! 

Etter at Nipe hadde presentert både seg selv og diktsamlingen, ble det fremføring av flere følsomme, tankefulle og spennende dikt fra samlingen hans. Så gikk det videre til kjøp og signering.

Nipe signerer diktsamlingen

Naturretten

Så kom Ragna Heffermehl på banen med tema Naturretten.

3

4

5

6

Så ble det med overveldende flertall vedtatt at det skulle opprettes en folkedomstol for Vestfold og Telemark. Avgjørelsen ble gjort på en folkelig måte ved håndsopprekning.

8

De som ønsket å bidra til arbeid med den fysiske opprettelsen og til å delta i folkejuryen meldte sin interesse til Ragna Heffermehl etter at hun var i mål med foredraget sitt.

Elektrostress og 5G

Så var det den viktige strålesaken på planen. Det var Grete-Nina Aske og Odd-Erik Helgesen som presenterte alvoret i den sammenhengen.

Her var det mange som fikk en a-ha opplevelse på mange måter.

Myndighetene våre bryr seg ikke det døyt om helseplager og sykdommer som skyldes sykdommer, og verst går det nok utover kvinner.

Se gjerne mer: FHI anbefaler at folket ikke skal få vite helserisikoen ved stråling!

9

Spesielt ille er det at folk nærmest blir tvunget til å gå rundt med en mobiltelefon som pulser og stråler 24 timer 7 dager i uken hele året.

Se videoen under:

Vi tok oss en tur til Farmanstredet og den nye plassen der, og der var det virkelig ille når det gjaldt høye verdier av mikrobølgestråling.

16

De store spørsmålene som ble stilt til oppegående og alternative mennesker var:

Hvorfor bærer dere smarttelefonen deres innenfor auraen deres?

Må vi bli smartere enn mobiltelefonen vår?

En undersøkelse fra 2021 forteller at 1 av 2 voksne i Norge lider av kroniske sykdommer og plager:

Kronisk syke Dagbladet 22-08-2021

Så hvorfor er det slik?

Er det noe som helst grunn til at vi skal stole på helsemyndighetene våre?

Er det noe hensikt å lytte til helse råd fra legemiddelindustrien og helsemyndighetene våre enten det gjelder, mat, drikke, vaksiner eller stråling?

Mye tyder på at de sliter med sannheten og virkeligheten, derfor er det viktig å finne ut av hva som gir oss god helse selv.

Nytt på nytt!

Etter at strålesaken var diskutert ble det siste punkt på programmet. Her ble det diskutert både krig og vaksiner.

Det største som hadde skjedd i Ukraina krigen var at Roger Waters fra supergruppen Pink Floyd hadde fått lov til å tale for sikkerhetsrådet i FN.

Der ba han om fred for alle innbyggerne i Ukraina og Russland.

Hør talen under:

Etter at programposten Nytt på nytt var ferdig var den offisielle programmet også ferdig. Allikvel var det mulig for en sosial avslutning for de som hadde mulighet til det. Da ble det Pizza og noget attåt.

Nytt Rikets Tilstand blir lørdag den 25. mars kl. 12.00, igjen på Bydelshuset i Tønsberg. Da kommer den dyktige og navngjetne Trond Skaftnesmo og holder innlegg om den nye boken sin «Dragestrid» og litt om den tidligere boken «Vaksinetvang». Og flere andre vil også bidra…

SETT AV DAGEN ALLEREDE NÅ!

Invitasjon 25. mars 2023

Kampen er ikke over før den er vunnet!

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo TV og leder av Solidaritet 21

Se gjerne også:

Kongene på haugen! Eller er det samarbeid som gjelder?

Samfunnsspillet

Høyre-regjeringen, AP, Mdg og Søviknes(Frp) solgte «arvesølvet» vårt!

demo bilde

Solidaritet 21 bilde med tekst

RIKETS TILSTAND, lørdag 11. februar kl. 12.00!

RIKETS TILSTAND

Rikets tilstand vil være et organ som tar opp forskjellige utfordringer i samfunnet vårt. I Tønsberg vil vi satse på å holde månedlig seminarer om helheten.

Lørdag 11. februar 2023 kl. 12.00 (dørene åpnes 11.30)

Bydelshuset i Tønsberg, Tollbodgt. 19, Entre kr 150,-

Temaer vil være:

Stråling og helse!

Enkle og viktige råd om stråling, måleapparater og skjermings alternativer.

Grete-Nina Aske og Odd-Erik Helgesen, styremedlemmer i Solidaritet 21

Lansering av diktsamling

Nipe Thorsteinson Naturligvis, dikter og reflexolog

Naturretten og stifte en Folkedomstol

Ragna Heffermehl, miljøverner, realfaglærer og aktivist

Stifte et vannsamvirke

Trude Malte Thomassen, leder av vannbevegelsen

Nytt på Nytt!!

Vaksiner, helse, fred og krig.

Diskusjon i fellesskap om fremtiden følger

Entre kr 150 ,-

Påmelding og betaling til Solidaritet 21:

Konto: 9365.33.73250

Ps! Merk betalingen med navn

Ta med egen mat til underveis, det vil bli mulighet for sosialt etter seminaret.

Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon

Sannheten om covid19-vaksinene!

Det ble arrangert folkemøte om covid19-vaksinene på Bydelshuset i Tønsberg lørdag den 10. desember 2022. Det var Folkets koronakommisjon og Solidaritet 21 som var arrangørene.

I begynnelsen av programmet ble det vist klipp fra filmen “Died Suddenly”.  En film om de mange og grusomme bivirkningene fra vaksinene.

Så fikk vi et viktig og positivt innlegg om hvordan det kan være mulig å bli frisk igjen fra vaksinebivirkninger, dette fra en helseekspert fra Telemark. Vi vil komme tilbake til det senere.

Så ble det boklansering av boken “Plandemien 2020… 2021… 2022…”. Et bilde kan si mer enn tusen ord.

9

Boken “Plandemien 2020… 2021… 2022…” forteller at det har vært svært mange fredelige demonstrasjoner, konferanser, møter, aksjoner og annet i årene 2020, 2021 og 2022. Ingen av samlingen har vært voldelige og det har ikke vært noen tendenser til høyreekstreme holdninger, snarere tvert imot, det hele har vært fredelige, kjærlige og demokratiske markeringer.

De sentrale mediene, Politiets sikkerhetstjeneste(PST) og andre myndigheter har allikevel fremstilt motstanden mot corona-restriksjonene og motstanden mot vaksinene som høyreekstrem, nynazistiske og mulig voldelige. Dette er ren løgn og denne boken på over 300 sider forteller nesten alt om alle disse kjærlige, vennlige, kreative og tenkende menneskene.

Plandemien 2020... 2021... 2022...

Se et lite utdrag av boken i heftet som ligger i filen under:

Hefte Plandemien 2020-2022

Ingen tvil årets beste julegave!

Den fullstendig og oppdaterte boken i a5 størrelse:

Kun kr. 250, pluss porto kr 50,-

Det er også mulig å kjøpe denne hefte versjonen på 72 sider:

Hefte utgave på 72 sider i a5 kun kr 100,- pluss port kr. 30.-

Hefte utgave på 72 sider a6 kun kr. 50,- pluss porto kr. 30,-

Ta kontakt med Nina på 99 35 44 27(SMS) eller bestill Her!

Så var det lege Jørn Eikemo sin tur. Eikemo har nylig blitt leder av foreningen Fritt vaksinevalg. I tillegg sitter også Eikemo i styret for den nye organisasjonen Norske Leger og Helsepersonell Felleforbund(NLHF).

2

Legen skulle fortelle oss om de mange bivirkningene som covid19-vaksinene kan gi oss. Dette gjorde han ved å vise til foreningens nye løpeseddel som nå ligger ute på deres hjemmeside:

7

Her!

I tillegg fortalte han om sammenhenger mellom WHO, legemiddelindustrien, Bill Gates og andre aktører som ga oss et bilde av korrupsjon og ondskap som vi helst ønsker å glemme. Men det hjelper ikke å stikke hodet i sanden og det eneste som hjelper er demonstrere og aksjonere på alle slags vis fortalte Eikemo.

2

3

Vi takket lege Jørn Eikemo for at han stilte opp denne lørdags ettermiddagen. Han virket fornøyd med å motta den nye boken i gave.

5

Avslutningsvis la vi fram strategien for 2023:

Strategi 2023 

Så ønsker jeg dere alle en gledelig jul!

Odd-Erik på stand3Odd-Erik Helgesen

Leder Solidaritet 21

Se gjerne også:

En velykket demonstrasjon mot politikerne og myndighetene våre!

Lag din egen mandags-klubb!

Åpent Brev til president Putin med ønske om fred i Ukraina!

Logo S

En velykket demonstrasjon mot politikerne og myndighetene våre!

Det ble arrangert en ærlig og redelig demonstrasjon mot politikerne og myndighetene våre!

Mange spennende og dyktige appellanter deltok på demonstrasjonen som foregikk på kvelden lørdag 22. oktober. Lederen for Solidaritet 21, Odd-Erik Helgesen, ledet arrangementet.

4

Det var helheten som gjaldt. Det er nå ingen tvil om at myndighetene og stortingspolitikerne ikke vil oss vel.

Det norske næringslivet går på trynet på grunn av høye strømpriser… Naturen raseres av vindturbiner… Vi har et rettssystem som ikke fungerer for vanlige folk… Helsefarlig stråling og vaksiner rulles ut.

1

Appellantene for kvelden var:

Ragna Heffermehl, miljøaktivist og sannhetsøker.

Geir Ugland Jacobsen, partileder for Demokratene

Eirik Værnes, frilanser for Steigan.no, poet og musiker

Svein Østvik, tv-personlighet og frihetskjemper

Sven Inge Johansen, Folkets Korona-kommisjon.

Vivi-Ann Sandnes, Ildsjel og Common Law representant Norge

Saimi Viinikka, frihetsforkjemper

………….

2


6

7


13

8

15

9

17

19

11

5

Nye muligheter, kanskje noe for deg?

Hold av dagen allerede NÅ!

Invit med ny tid 19. nov 2022

🌏 WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM 10.0 🌎
📍JERNBANETORGET 17:00 Frihets Samling / Appeller
🔥FAKKELMARSJ 18:30 fra Jernbanetorget til Eidsvoll Plass
📍EIDSVOLL PLASS 19:00-20:00 Stopp WHO-Treaty / Appeller
💫 The World is rising up! 💫
🌟 Together, We Are Free!
🌏 United around the world.
🕊 We are standing side by side for Freedom, Peace and Human Rights
———————————————————————————
La jungeltelegrafen kime!
Sammen er vi sterke!

Odd-Erik på stand3

Odd-Erik Helgesen

Leder av Solidaritet 21 og redaktør Bullo Tidende

Se gjerne også:

Robert F. Kenndy Jr. advarer mot 5G, overvåkning og kontroll!!

«The Real Anthony Fauci, The Movie» av Robert F. Kennedy Jr.

Har Vesten skylden for krigen i Ukraina? 28 millioner har nå sett filmen!

Solidaritet 21 bilde med tekst

Demonstrasjon for et ærlig og redelig samfunn! Lørdag 22. okt. kl. 17.00 foran Stortinget

Invitasjon til 22. oktober 2022 bilde 2

Som det står skrevet over, det er viktig at vi nå forstår helheten i samfunnet og i verden. Noen forsøker å kuppe demokratiene og er godt på vei når det gjelder akkurat det.

Så sett av lørdag 22. oktober kl. 17.00 allerede nå!

Be med familie, venner og naboer!

La jungeltelegrafen kime hvor du går!

Se gjerne også:

Kvinner ofres på religionens, samfunnets og teknologiens alter!

Har du et forslag eller vil hjelpe til, ta kontakt på post@solidaritet21.no

Odd-Erik på stand3Odd-Erik Helgesen

Leder Solidaritet 21

Se gjerne også:

Lag din egen mandags-klubb!

Helheten er viktig for forståelsen!

Bli medlem!

11

Solidaritet 21 bilde med tekst

Stor strømprotest utenfor Stortinget!

Mandag 19. september var det demonstrasjon mot de ekstremt høye strømprisene.

Både næringsliv og private er nå offer for galskapen som dette EU-samarbeidet(ACER) står for…

Industriaksjonen og facebook gruppen «Vi som Krever billigere strøm» var hovedarrangørene denne dagen.

Kommer hele det norske samfunnet til å kræsje til vinteren? Først denne pandemien i 2 år, og nå dette…

Hva tenker du?

Bilder sier mer enn tusen ord…

11

3

13

6

9

12

7

10

5

14

2

1

4

Det er nå viktig å forstå at dette dreier seg om noe mye mer, enn bare de sinnssyke strømprisene…

Våre folkevalgte, spesielt Ap og Høyre, er forført eller hypnotisert av de «snille» menneskene i verdens eliten…

Når prisen per. kw/t er over 10 kr og politikerne ikke klarer å gjøre noe med det, så er det jo ingen tvil lengre.

Dette er en villet agenda, noen kaller det Agenda 2030.

Ny stor demo lørdag 22. oktober kl.  17.00! Sett av tiden!

WEF, EU, WHO, NATO og Bill Gates må stanses nå!!!

Solidaritet og lilla

Lørdag 22. oktober kl. 17.00 vil det bli ny demo foran Stortinget, så sett av kvelden allerede nå.

Ta med familie, venner og naboer… La jungeltelegrafen kime ☺

Ingen tvil vi må se helheten!

Vi må nå stoppe de høye strømprisene NÅ!

Vi må stoppe vindturbiner som raserer norsk natur Nå!

Vi må stoppe tvangsinnmeldingen i EU NÅ!

Odd-Erik BullotidendeOsv… Nå!

Kampen er ikke over før den er vunnet!!!

Odd-Erik Helgesen

Leder Solidaritet 21 og redaktør Bullo Tidende

Se gjerne også:

Robert F. Kenndy Jr. advarer mot 5G, overvåkning og kontroll!!

Vaksineprodusenten Moderna sponser US Open. Verdens beste tennisspiller fikk ikke lov å delta!

Kanskje er dette løsningen for å avslutte ACER samarbeidet?!

Logo S