Fantastisk 17.mai feiring i Tønsberg!

Det ble en våt 17. mai i Tønsberg. Allikevel var det ikke verre enn at vi fikk gått i tog og sunget fra Tønsberg torv og opp til Slottsfjellet.

Det ble ble det holdt noen taler foran tårnet og så kl. 12.00 hørte vi salutten. Det ble knyttet nye vennskap.

En god opplevelse med mye kjærlighet.

IMG_2733

IMG_2746

IMG_2750

Bli med videre!

Bli medlem!

Odd-Erik Helgesen

Leder av Solidaritet 21

Les gjerne mer:

Påskemorgen slukker sorgen!

Pressemelding fra Folkets koronakommisjon 21.4.2021

Folkets Koronakommisjon leverte sin første rapport!

Solidaritet logo 2

Spontan 17.mai feiring i Tønsberg!

Også i år har myndighetene tenkt til å minimalisere feiringen av 17. mai. Det å feire grunnloven vår og vår selvstendighet er tydeligvis svært lite viktig.

Men vi i Solidaritet 21 ønsker at alle de som ønsker det skal treffes til spontan feiring i Tønsberg. (Vi oppfordrer alle i Norge ellers som ønsker det, å gjøre noe tilsvarende for 17. mai skal feires).

Det blir spontant oppmøte kl. 11.00 på Tønsberg torv.

IMG_4092

Derifra vil vi gå i tog opp mot fjellet, de som ønsker å spille et instrument er hjertelig velkommen til det. Andre kan finslipe sangstemmen sin.

IMG_7854

Ved Slottfjelltårnet vil det bli holdt taler, og de som føler kallet er velkommen til det.

IMG_8566

Vi vil også synge nasjonalsangen, og andre sanger.

Deretter vil vi gå ned til seteren hvor koser oss i vårt eget selskap med medbrakt mat og drikke.

IMG_1807

Igjen vi oppfordrer alle i Norge ellers som ønsker det, å gjøre noe tilsvarende for 17. mai skal feires.

Det er viktig å tenke over 17.mai er grunnlovsdagen vår, en lov som har blitt brutt gang på gang det siste året. Det er vel ikke sånn det skal være.

Altså oppmøte kl. 11.00 på torvet i Tønsberg!

IMG_3334Odd-Erik Helgesen

Leder Solidaritet 21

Se gjerne fra tidligere:

Påskemorgen slukker sorgen!

Pressemelding fra Folkets

koronakommisjon 21.4.2021

Vaksinetvang eller frihet?!

Bli medlem!

Solidaritet logo 2

Pressemelding fra Folkets koronakommisjon 21.4.2021

Pressemelding fra Folkets koronakommisjon 21.4.2021

b19

 

Regjeringens koronakommisjon er en lettvekter

Koronakommisjonen til regjeringen har sluppet sin rapport. Folkets koronakommisjon er ikke enig på flere punkt. 

Våre kjernesynspunkt og spørsmål er per nå (og vi viser også til vår rapport på 71 sider som kom 12.3.2021):

Folkets Koronakommisjon leverte sin første rapport !

1. Myndighetens håndtering av pandemien har vært dårlig, nedstenging ikke nødvendig.

En burde heller ha isolert de som var syke og behandlet dem. Resten av samfunnet kunne ha gått som normalt (se info nedenfor).

 2. Uklart hva som faglig og vitenskapelig fundert – og hva som er politikk

Vi viser til rapporten hvor det står:

“Det viste seg at også Helsedirektoratet hadde en annen oppfatning enn FHI om bruk av tiltak. I ukene som fulgte, var det flere tilfeller hvor FHI og Helsedirektoratet var uenige om tiltak. Fredag 6. mars 2020 gikk Helsedirektøren ut med et råd om å unngå å håndhilse. Dagen etter innførte direktoratet råd om 14 dagers innreisekarantene for reisende fra områder med «vedvarende smitte». FHI støttet ingen av disse rådene.”

“Hvorfor FHI ventet under 100 nye tilfeller de neste seks ukene når modellberegningene indikerte et intervall fra «inntil noen titalls» til flere tusen, er ikke forklart.”

Når det gjelder modellberegningene går vi utfra at dette handler om tallbehandling via computere, blant annet utført av Imperial College. Men skal vår frihet og strenge helsetiltak styres via datamaskiner som er programmerte av personer med ulike motiver i utlandet?

 3. Nedstenging er basert på en test som gir en rekke falske positive svar.

Regjeringens koronakommisjon går ikke inn på testens effektivitet eller antall sykluser som må til, ei heller at WHO klart at sagt at en test alene ikke er nok, klinisk observasjoner er bl.a. også nødvendig. Skaperen av PCR-testen som er i bruk har dessuten sagt at testen ikke skal brukes på denne måten.

Se video med lege Nils. R. Fosse:

 4. Viruset er ikke vitenskapelig isolert – eksisterer det da i det hele tatt?

Regjeringens koronakommisjon drøfter ikke om viruset som skal gi covid-19 faktisk er isolert etter nøyaktige vitenskapelig kriterier. Er den ikke det, slik vår informasjon viser, er hele pandemien et falsum. Flere av medlemmene av folkets koronakommisjon har stilt spørsmål om dette til myndighetene. Etter ni måneder har det fortsatt ikke kommet svar.

  5. Bare de rikeste har tjent, de langsiktige konsekvensene av tiltakene er katastrofale.

Når vi ser på hvem som har tjent på pandemien, inkludert selskaper som Google, Facebook, Apple, er det lett å etablere en hypotese om at pandemien har vært planlagt for nettopp dette resultatet – pluss ønske om å etablere et mer autoritært samfunn (vekk med nasjonalstaten, inn med et internasjonalt Kina-type samfunn – teknokrati). Det finnes en rekke dokumenter og planer som taler for en slik sammenheng: The Great Reset (World Economic Forum), Agenda 21/Agenda 2030 (FN) og Lock Step (Rockefeller Foundation). Vi snakker om verdens eliter som tidligere har vært dypt inne i hendelser som nazismens fremmarsj og den russiske revolusjonen i 1917. At regjeringens koronakommisjon ikke makter å ta opp i seg historiske erfaringer er skuffende og betegnende. Et klart spor å følge er å se på Bill Gates ulike roller. Han er per nå den største bidragsyteren til WHO med mye makt der. På samme tid er han og en rekke selskaper involvert i produksjon av vaksiner som både regjeringen og dens kommisjon peker på som eneste løsning for å komme ut av pandemi-grepet. Er det ikke naturlig å tro at Gates ville være interessert i å presse WHO til å erklære pandemi for å få størst mulig fortjeneste?

 6.  Helsedirektoratet tok beslutningen om nedstengingen – under press av WHO?

Flere har uttalt at det er WHO som styrer den enkeltes lands helsepolitikk. Det er naturlig å tro at WHO (Verdens helseorganisasjon) var i bildet da nedstengingen ble besluttet. Cepi i Oslo kan også ha deltatt. Kommisjonen til regjeringen nevner ikke noe om det eller fortar en analyse hvor dette er et av temaene.

 7. Vi mener at nedstengingen må avsluttes omgående – det er ikke grunnlag.

Smittetall som brukes som argument for å nedstenge nasjonalt og i kommunene er basert på den feilaktig PCR-testen – den gir falske resultater og danner ikke et grunnlag for den reelle situasjonen og fører til unødvendig nedstenging og følgelig mentale lidelser og økonomisk ruin for mange bedrifter og næringsdrivende.

 8. Det pekes på vaksinering som løsningen, men vaksiner kan skade.

Regjeringens kommisjon peker klart på at vaksineringen er den rette medisin, og kommer på den måte regjeringen og helsevesenet i møte – uten et kritisk ord. Det er skremmende. Dokumentasjon på at vaksiner har bivirkninger er omfattende.

 9. Staten vs. folket – myndighetene svarer ikke på kritiske spørsmål.

Flere av medlemmene våre har stilt spørsmål om PCR-testen og det vitenskapelige grunnlaget for viruset som offisielt har utløst pandemien. Vi får ikke svar. Hva betyr det? Har myndighetene noe å skjule? Står vi overfor en helsemessig dekkoperasjon der et angivelig virus benyttes som brekkstang for autoritært styresett jfr. vår historiske erfaring? Regjeringens kommisjon har ikke tatt opp folkets erfaring med staten under pandemien.

 10. Smittevernregimet kan bli permanent – friheten er i fare.

Når en maktplattform etableres som den vi ser under pandemien med massiv testing, lukking av barnehager, skoler, konsertarenaer og en haug med restriksjoner vil det være fristende for myndighetene og de store selskapene som tjener på det å fortsette og utvide. Som regjeringens kommisjon viser er Grunnloven og menneskerettighetene i fare. Slik vi ser det, er det helt nødvendig å rulle samfunnet tilbake til den friheten i hadde før 20.3.2020.

 For øvrig er vi enige med regjeringens kommisjon i dette:

7. I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at

smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

9. Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.

14. Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.

16. De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.

Et svært interessant punkt fra kommisjonen er dette:

8. Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for.

For å slå utbruddet tilbake og deretter holde smitten på et lavt nivå, har myndighetene satt inn flere tiltak som har grepet vesentlig inn i borgernes private sfære og rettigheter. Ingen vestlige land hadde sett for seg å håndtere en pandemi på en slik måte. Det er et paradigmeskifte. Før utbruddet var planen at smitteverntiltak skulle brukes til å bremse smitten og «flate ut kurven», slik at ikke for mange ble syke samtidig. Det viste seg at bremsstrategien med viruset SARSCoV-2 var for krevende, og at smitten lett kom ut av kontroll. Regjeringens strategi med å slå ned smitten og holde den på et lavt nivå, innebærer at få blir immune. Den er derfor avhengig av at det forholdsvis raskt kommer en vaksine eller effektiv behandling.

Vår kommentar: Dette er et tiltak som leder opp til eksperimentelle vaksiner – som kan skade befolkningen. Flere vaksiner er inntil videre stoppet på grunn av bivirkninger.

Folkets koronakommisjon, 21.4.2021.

b19Kontakt: folketskoronakommisjon@protonmail.com

Kontaktperson: Sven-Inge Johansen

 

Kilder:

Info om nedstenging: https://steigan.no/2021/04/dansk-lege-koronahandteringen-er-den-verste-helseskandalen-i-min-levetid/

Lockdown har ingen effekt: Shifter viser også til forskning som viser at det å holde seg hjemme i en lockdown ikke har noen som helst effekt på smittespredning. En slik studie ble nylig publisert i tidsskriftet Nature (5. mars 2021). Det er en studie av 87 land og regioner og baserer seg på 3.741 sammenlikninger. Konklusjonen av sammenlikningene er at i 98,4 prosent av dem fant man ingen signifikant sammenheng. Forskerne Savaris et al. skriver somm konklusjon på sin store studie: Avslutningsvis, ved å bruke denne metoden og gjeldende data, i ~ 98% av sammenligningene ved bruk av 87 forskjellige regioner i verden fant vi ingen bevis for at antall dødsfall per million reduseres ved å bli hjemme.Og Schifter skriver i sin konklusjon: Aldrig, mig bekendt, har en regering på så kort tid gennemført så mange meningsløse og virkningsløse foranstaltninger med så store samfundsskadelige effekter.  I mange år fremover vil vi alle komme til at slæbe på denne klods om benet. Det er en regning, vi overlader til de næste generationer at betale. 

Viktig Viten.no:

“The Lancet-studio om PCR-testen”. Studien sier: De fleste som er smittet med Covid-19 er smittsomme i 4-8 dager. Nesepinnetesten, PCR-testen, gir positivt svar opptil flere måneder etter dette. Hvorfor blir da en person med positiv PCR-test definert som et smittetilfelle? Hvorfor bruker man denne testen som begrunnelse for å sette personer i karantene og isolasjon flere måneder senere?”

Råd organisering, del inn i fire grupper: https://shiva4senate.com/immune-and-economic-health-for-america-coronavirus/

PCR-testen: https://steigan.no/2020/12/who-innrommer-endelig-at-pcr-testen-skaper-falske-positive/

Testen avdekker ikke viruset: https://www.greenmedinfo.com/blog/scam-has-been-confirmed-pcr-does-not-detect-sars-cov-2

PCR-oppfinner og testen: https://www.bitchute.com/video/wOSeTz57xrCF/

Om viruset eksisterer osv: https://www.voiceamerica.com/episode/126911/covid-19-does-not-exist-unmasking-the-plandemic

De som tjener på pandemien: https://steigan.no/2020/12/usas-milliardaerer-har-okt-sin-samlede-formue-med-1000-milliarder-dollar-under-pandemien/

WHO styrer global helsepolitikk: https://www.lifesitenews.com/opinion/who-insider-blows-whistle-on-gates-and-gavi   …kliniske observasjoner også: https://steigan.no/2021/01/who-slar-hull-i-tilliten-til-pcr-testen/

Om vaksiner: https://www.frittvaksinevalg.com/villedende-om-covid-vaksinene

Internasjonal maktpolitikk: https://www.weforum.org/great-reset/

Om regjeringens kommisjon:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-oppnevner-koronakommisjon/id2699476/

https://www.koronakommisjonen.no

Folkets koronakommisjon med rapport fra 12.3.2021:

https://bullotidende.wordpress.com/2021/03/12/folkets-koronakommisjon-leverer-sin-forste-rapport/

https://bullotidende.files.wordpress.com/2021/03/folkets-koronakommisjon-rapport-12.mars-2021-2.pdf

Sent with ProtonMail Secure Email.
b30

Påskemorgen slukker sorgen!

Det var hyggelig oppmøte når det var påskefeiring på Slottsfjellet i Tønsberg. Det har vært utfordrende tider for mange. Denne påsken var det 2.gangen at regjeringen vår hadde avlyst påske-høytidelighetene i Norge, akkurat som at det var en ren selvfølge. Med tanke på hvilken regjering vi har, er det sikkert ikke så rart… Men la oss se bort fra det nå og feire påsken med all den tilgivelse og glede som vi makter.

Det var en svært god opplevelse å være sammen med andre som spontant ønsket å feire påsken og våren sammen med mange fremmede i Tønsberg.

Det var foreslått at vi skulle møtes kl. 12.00 ved Mikaelskirken (ruinene av kirken) ved foten av Slottsfjelltårnet, og det var et godt oppmøte der kl. 12.00, og flere dukket opp etter hvert.

Det ble sunget og flere tok ordet inne i kirken. Påskeevangeliet ble lest opp og så sang vi “Påskemorgen slukker sorgen” før vi gikk til seteren på platået nedenfor for å spise en påske-lunsj sammen.

Der var det litt lunere, og dermed ble det også en svært god opplevelese med mye trivsel.

Opplevelse og Samhold gir Trivsel.

Alle liker OST!

Til alle dere som synes dette er en god ide, så bør dere bli med når neste anledning snart byr seg, eller du kan allerede skape eget samhold der dere bor eller holder til for tiden.

Det vil være nok en markering for frihet foran Stortinget førstkommende lørdag kl. 17.00, så bli gjerne med for å få en riktig god opplevelse.

Det kan garanteres!!

Ønsker dere alle en fortsatt god påske!

Odd-Erik Helgesen

Leder Solidaritet 21

Se gjerne mer:

Folkets Koronakommisjon leverte sin første rapport!

Bilder fra Tønsberg-uka!!

Bli medlem!

Påskemorgen slukker sorgen! Påskefeiring i Tønsberg 2021!

Påskefeiring 2021 – i Tønsberg 1. påskedag

Slottsfjell våren

Påskefeiringen her til lands regnes som en svært gammel tradisjon. Våren og solen har blitt feiret på denne tiden av året lenge før kristen tid. Feiringen vi har i dag bygger framfor alt på kristne tradisjoner.

Den viktigste dagen er uten tvil første påskedag. Det er jo dagen Jesus stod opp fra de døde, frelsens dag, en dag for glede og feiring.

Her til lands skjer feiringen som regel over en god påskefrokost, i år er det kanskje mer riktig med en påskelunsj.

Selv om påsken i år, som i fjor, er utfordrende, ønsker flere å delta på en spontan påskemarkering. Den finner sted 1. påskedag klokka 12.00 ved Slottsfjell-tårnet/ ruinene av Mikaelskirken.

Alle som vil har anledning til å møte der. Lufta er for alle. Å se hverandre i Guds frie natur er godt for store og små, det gir mye spirit og inspirasjon, spesielt når det er påske.

Frie innbyggere

PS! Oppfordrer alle i Norge som har mulighet til å gjøre noe lignende, i nærheten av der dere bor, eller der dere er, for å feire påsken og våren 🙂

Solidaritet logo 2

Folkets Koronakommisjon leverte sin første rapport!

12 mars 2020 nedstengning av Norge

I dag den 12.mars 2021 er det nøyaktig et år siden, 12. mars 2020, da det ble gjennomført den første nedstengningen av Norge etter 2.verdenskrig. Erna Solberg holdt den gangen pressekonferanse på statsministeren kontor.

Drastiske tiltak blir gjennomført for å stoppe at coronaviruset skulle spre seg i det norske samfunnet. Dette medført en mengde regler og forbud.

Fakta om Folkets koronakommisjon: 

Den er inspirert av regjeringens koronakommisjon.

Folkets koronakommisjon er satt sammen av innbyggere på Østlandet med ulik erfaring, alder og yrkesbakgrunn. Så langt er 40 personer av begge kjønn med. Og rapporten har kommet fram via ulike treff pluss samtaler på telefon og epost-utveksling.

Målet er å forstå alle sider av korona-pandemien og gjøre disse kjent for flest mulig. «Sannheten skal frigjøre».

Rapporten til Folkets Koronakommisjon forteller:

Oppsummering/konklusjon:

Bilde av rapportNedstengingen av Norge var et sjokk og en rekke pandemi-tiltak det siste året framstår som overdrevne. Antall offisielt døde som følge av korona-pandemien er etter ett år 632, det er under de årlige dødsfall knyttet til influensa.

Det er et inntrykk av at myndighetene har satt befolkningen i en fastlåst situasjon, der budskapet er at den eneste veien ut er å vaksinere seg.

Myndighetene og helseinstitusjonene har i stor grad unnlatt å informere befolkningen om at finnes metoder som kan styrke immunforsvaret, inkludert D-vitaminer, C-vitaminer og sink.

Barn og unge har lidd mye, men også eldre – mange har blitt isolerte og på sykehjemmene hatt besøksrestriksjoner.
Det meldes om en rekke vaksinedødsfall, og dødeligheten som følge av vaksinasjon virker å være større enn den knyttet til pandemien/covid-19.

I praksis har nedstengingen og restriksjoner vært et angrep på mindre bedrifter, næringsliv og vanlige arbeidere, tapet er mangfoldige milliarder kroner.

En løsning myndighetene har anbefalt/beordret er hjemmekontor og følgelig mer fokus på digitalisering. Det gir innflytelse og inntekter til de teknologiske gigantene, noe som utfordrer privatliv og våre demokratiske tradisjoner.

Mantraet om at vaksiner skal løse problemene ender i praksis med milliardoverføringer fra myndighetene til de medisinske kartellene. Disse kan sannsynligvis påvirke beslutninger i Verdens helseorganisasjoner (WHO) som erklærte pandemien internasjonalt 11.3.2020.

Er pandemien en objektiv trussel eller er den konstruert? Kriser som frembringer frykt er gjennom historien bidratt til store endringer. I dette tilfelle kan det handle om å få den kinesiske modellen inn i Vesten – et autoritært teknokrati.

Vi er usikre på hvilken innflytelse organ som WHO, World Economic Forum, FN og EU med flere har på den norske regjeringen og på hvilken måte det utfordrer ønsket om at folket skal være herrer i eget hus.

Vi oppfordrer myndighetene og andre i Norge til å gjennomgå våre punkter her og lese hele rapporten.

Folkets koronakommisjon 12. mars 2021.

Les hele her: Folkets koronakommisjon rapport 12.mars 2021

Rapporten er allerede sendt til:

Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Statsforvalteren i Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og flere vil få tilsendt rapporten utover helgen og i neste uke.

Odd-Erik 3Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo Tidende

Se gjerne mer:

Vaksinetvang eller frihet?!

Det var verdensomspennende protest mot 5G i Tønsberg!

Bilder fra Tønsberg-uka!!

Solidaritet logo

Vaksinetvang eller frihet?!

b3Det ble arrangert frihetsmarkering i Tønsberg den 31.oktober 2020. Først var det tenning av lys kl. 14.00 på torget i all vennskapelighet med varme ønsker om å få friheten tilbake.

Det hersker ingen tvil om at Korona restriksjonene hadde tatt helt av, og satt oss alle i en ufrihet som vi ikke ønsker oss.

KL 15.00 var det innlegg, musikk og foredrag på Bydelshuset. Trond Skaftnesmo og hans nye bok “Vaksine-tvang I skyggen av Koronakrisen” var hovedattraksjonen denne lørdagen.

Hvordan er det mulig at Coronaviruset som har veldig lav dødelighet skal stenge ned hele verden?

b42

Det har helt fra begynnelsen av blitt fortalt at en vaksine er løsningen, og dermed har statsminister Erna Solberg overført 2 milliarder kroner til Bill Gates og han sitt vaksine prosjekt…

Trond Skaftnesmo er en norsk skribent, filosof og antroposof. Han er utdannet naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og tok hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo. Wikipedia

Trond Skaftnesmo har dokumentert godt alt han skriver i boken “Vaksine-tvang i skyggen av Koronakrisa”. 

b17

Han så et mørke bre seg over verden og særlig i USA. Han spurte seg da, har vi da noe liv hvis vi ikke kan bestemme over egen kropp?

Antallet vaksiner barn får er stadig økende særlig i USA, men Norge følger etter. I 1986 fikk vaksineprodusentene immunitet, dette skjedde under Ronald Reagan sin president periode. Produsentene kunne dermed ikke saksøkes for vaksineskader, sånn er det også i Norge.

b35

Alle vaksiner har en følgeseddel hvor bivirkninger er listet opp, men det er lange lister som leger eller sykepleiere sjelden leser. Når man tester ut vaksiner er ingen av dem som testes ut mot placebo.

Under en prosent av vaksinereaksjoner blir rapport til VAERS, Vaccine Adverse Effect Reporting System, det betyr at det kan være mange flere bivirkninger enn det blir rapportert om.

Robert F. Kennedy jr, nevø til tidligere president John F. Kennedy og sønn av Robert F. Kennedy tidligere justisminister, fikk tak i dokumenter som myndigheten ikke ville publisere. Disse dokumentene viste at når man sammenlignet vaksinerte mot uvaksinerte økte risikoen for kroniske sykdommer dramatisk hos vaksinerte, det gjaldt spesielt autoimmune sykdommer.Robert F. Kennedy

Det viser seg at tar man en influensavaksine er det større risiko for å få Corona eller andre virussykdommer…

skaftnesmo coverFlere forsker mener at coronavaksinen kan føre til betennelser i hele kroppen, i en slags hyperreaksjon fra immunforsvaret.

Ønsker du å vite mer før du lar hele familien din vaksinere seg bør du nå lese denne boken!

Kanskje allerede før jul?

Uansett kan du kjøpe boken her:  “Vaksine-tvang i skyggen av koronakrisen!

Bøkene som Trond Skaftnesmo hadde med seg til denne ettermiddagen i  Tønsberg forsvant forsvant som dugg for solen. Så helt tydelig at denne boken var en bok som kom til rett tid. 

Odd-Erik HelgesenOdd-Erik 10

Redaktør Bullo Tidende

Les gjerne også:

Lege advarer mot corona-vaksine!

Meningsløst å teste corona?!!

Anonym mann påstår at corona-viruset er en bløff!

Bilder fra Tønsberg-uka!!


Lørdag 15.august 2020 var det duket for siste dagen av Tønsberguka. Det var stands på torvet og foredrag med Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund. Innleggene handlet om vindturbiner i norsk natur, men også hvordan overvåkning med datamaskiner, kameraer og det nye 5G nettet er mulig, på tross av alt som heter personvern.

Se gjerne hva Oddekalv mener her: “En gjeng med tyver stjeler norsk natur!”

På kvelden var det grillfest og avslutning av Tønsberguka 2020 på Miljøhuset Tønsberg.

b3

b8b10

b12

b20

b23

b24

b31

b39

b41

b42

b55

b48

b52

b63

b74

b66

b76

b78

b80

b82

b12

b87

b88

b91

b92

 

Så var Tønsberguka 2020 over for denne gangen. Velkommen til neste år! Og da håper vi å putte på en dag til eller to.

 

Odd-Erik 10

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo Tidende

 

Se gjerne:

Bilder fra Tønsberguka!

Nye bilder fra Tønsberguka!

“En gjeng med tyver stjeler norsk natur!”

Solidaritet21 bilde

 

 

Det var verdensomspennende protest mot 5G i Tønsberg!

Lørdag 6.juni 2020 var det igjen en verdensomspennende protest mot 5G i Tønsberg! Arrangører var Norges Miljøvernforbund, Folkets Strålevern og Foreningen for el-overfølsomme(FELO)

Det ble arrangert en større stand på Farmandstorvet. Mange folk var innom og fikk vite mer om den helsefarlige strålingen som vi har rundt oss i det daglige.

Frem til i år har verken de etablerte mediene eller politikerne fulgt opp saken. Men vi gir oss ikke, verken når det gjelder smartmålere eller det nye 5G nettet.

Se filmen her!

Dagens tillatte strålegrenser som Statens strålevern(DSA) har godkjent er helt uten kontroll.

Statens strålevern(DSA) og deres senioir-rådgiver Lars Klæbo går god for er 10 000 000 mikrowatt/m2, det er hinsides all fornuft og er blitt bestemt av industrien selv.

Europarådet, som tidligere statsminister Torbjørn Jagland ledet i 10 år, ønsker en grense på 1000 mikrowatt som et straks tiltak, med langsiktig mål på 100 mikrowatt på dagtid.

Nå har også EU fått opp øyene og advarer mot det nye 5G nettet, og mener at det trengs uavhengig forskning. Det betyr vel kanskje at mye forskningen på området som industrien tidligere har produsert ikke har vær troverdig.

….

Se hele EU sin rapport: EU sin forsker-service advarer mot 5G!

Mange fortalt oss om sykdommer og plager som de uten tvil kunne relatere til elektromagnetisk stråling. Dette kunne komme fra kilder som mobilmaster Wifi og annet , men de ble ikke hørt av sine leger eller myndighetene.

Rundt Farmandstorvet i Tønsberg er det flere uheldig mobilmaster som skaper mye mikrobølge-støy i omgivelsene. Det er liten tvil om at dette gir sykdommer og plager for mange av oss.

Men vi kommer ikke til å gi oss på noen måter.

KAMPEN ER IKKE OVER FØR DEN ER VUNNET!

Men underveis trenger vi støtte og hjelp på alle måter: Ta kontakt hvis du kan bidra på noe måte 932 20312(SMS).

Bidra gjerne også økonomisk til vår innsamlingsaksjon!

Vi jobber frivillig, men trenger penger til daglig utgifter.

Målet vårt er 200 000 kr. som vil gå til mer brosjyrer, flyers, buttons, klistremerker, filming, reiseutgifter, annonsering og veldig mye annet.

Trykk HER for å bidra!

Odd-Erik Helgesen

Norges Miljøvernforbund avd. Vestfold og Telemark(STOPP smartmålerne)

Create your website with WordPress.com
Get started