Design a site like this with WordPress.com
Get started

Om oss

Vi er en liten gjeng som har vært lei av at myndigheter, store selskaper og globale aktører(WHO, FN, Bill Gates og andre) kan fortsette å gjøre hva de vil uten at folket blir hørt.

Slik kan det  bare ikke fortsette!

Nå håper vi å bli en stor gjeng 🙂

Ordsky

Vi ønsker oss mange medlemmer og håper på 100o nye medlemmer før valget, og enda flere før året er omme.

Vi ønsker å lage markeringer, demonstrasjoner, happeninger og sosiale sammenkomster.

Bli medlem så snart du kan! Kun 50 kr!

Bli medlem!

Takk på forhånd!

Odd-Erik BOdd-Erik Helgesen

Leder av Solidaritet 21

Solidaritet logo

Advertisement
%d bloggers like this: