Design a site like this with WordPress.com
Get started

Støtt Solidaritet 21!

Vi står ovenfor tøffe tider hvor det norske folkestyre har blitt kjørt over på så mange måter i over 10 år. De fleste profilerte sakene til Solidaritet 21 har trolig støtte av 70-80 % av befolkningen.

Hvorfor stenges samfunnet og næringslivet ned ? Hvorfor fortsetter sentraliseringen med kommune- og fylkesammenslåingen? Hvorfor fortsetter utbyggingen av vindturbiner i norsk natur, Hvorfor tillater myndighetene mobilmaster med enorme stråling når forskningen viser klart natur-, miljø- og helseskader? Hvorfor styrer regjeringen mot et JA til EU? Hvorfor sa de folkevalgte ja til ACER når folket var i mot? mm…

Hvorfor hvorfor?

Disse helt opplagte saken ønsker vi bekjempe med vår ny organisasjon 🙂

Det vil bli markeringer, demonstrasjoner, sosiale arrangementer og mye annet, derfor ønsker vi stadige nye medlemmer og STØTTE til vår arbeide:

Så Støtt Solidaritet 21!

Konto: 0521 53 94176.

Ja og Nei 3

Advertisement
%d bloggers like this: