Stor motstand mot tvangsvaksinering foran Stortinget !!

Solidaritet 21 arrangerte demonstrasjon foran Stortinget lørdag den 30. oktober.  Årsaken var den stadig økende tvangen og presset når det gjaldt vaksinering av befolkningen og samtidig de høye strømprisene.

Det er ikke tvil om at folket blir kjørt over av myndighetene på alle områder, så det er derfor Solidaritet 21 hele tiden ønsker å se på helheten. Dersom folket får for høye bompengeregninger, høye strømregninger eller /og vindturbin i nabolaget så er det fort alt for mye å engasjere seg i, på toppen av familie og annet. Dermed kan regjeringen og myndighetene fortsette å  tvangsinnmelde oss i EU, i slike samarbeid som ACER og annen nedbygging av folkestyre uten at befolkningen makter å følge med på hva som skjer.

DET ER AKKURAT DET SOM SKJER NÅ OG DET GÅR ALT FOR FORT!  OG DET MÅ TA SLUTT SNAREST!

De ligger en høring ute om tvang i helsevesenet, som forteller at det kan bli mulighet å bruke tvangsmedisinering dersom personer ikke forstår sitt eget beste eller er til fare for samfunnet ellers… ?!

I denne sammenheng med corona-hysteriet i minne er det lett å forstå at en slik lov kan misbrukes mot de som ikke ønsker å vaksinere seg, derfor er det viktig å følge med nå.

Se mer her:

Lovendringene for bruk av tvang som Tvangslovutvalget har foreslått Juristen

Les hvordan høringen lyder her, og legg gjerne igjen ditt eget svar på regjeringen sine nettsider.

Her!

Se mange bilder fra demoen lørdagen den 30. oktober her:

Det vi bli en ny stor demo i Oslo den 20. november World Wide Rally for Freedom,

SÅ HOLD AV DAGEN ALLEREDE NÅ!!!

Følg med på denne siden:

Her!

Har du lyst til å bidra på noe måte?

Å spre budskapet, innsats før eller under demoen? Eller med noe penger?

Ta kontakt med Kinara Lundberg: tlf:  40 33 22 81(sms).

 

Odd-Erik på stand3

Kampen er ikke over før den er vunnet!

 

Odd-Erik Helgesen

Leder av Solidaritet 21

Bli gjerne medlem i Solidaritet 21, kun 50 kr. Her!

 

Les gjerne mer:

Helheten er viktig for forståelsen!

Verdens beste tennisspiller, de siste 10 årene, blir nektet å spille i Australian Open fordi han ønsker at vaksinering skal være frivillig!

Ny verdensomspennende demo for frihet! Den 20. november.

“MYTEN OM SMITTE” er boken som forteller oss en helt annen virkelighet! Nå også på norsk!

Logo S

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: