Den store mandagsklubben!

Hei! Alle sammen!

Dette gjelder oss ALLE, uansett hvilken forening, organisasjon eller gruppering du skulle tilhøre!

Nå brenner det på dass!

Hør på Ragna Heffermehl fra april 2021:

Lenge har det vært klart for mange av oss at corona-pandemien hviler på feil premisser.

Mange mener til og med at det egentlig ikke er noe pandemi, men HELLER er en PLANDEMI for å innføre vaksinepass. Et pass som ganske snart også skal gjelde for vår bankkonto og økonomi ellers. Altså et pass vi ALDRI kan bli kvitt igjen, som vil føre til at vi vil bli overvåket og kontrollert 24/7 og dermed miste hele vår frihet.

Mye tyder på at den norske regjeringen ønsker å innføre dette passet så snart det lar seg gjøre fysisk. Regjeringen og myndighetene ser ut til å legge det fram for oss allerede denne uken eller neste, som en slags lettelse på restriksjonene som de har pålagt oss tidligere. Det vil sannsynligvis fortelles, når ordningen innføres, at folk kan ta seg en halvliter på byen igjen, gå på konserter eller gjøre andre sosiale opplevelser slik som tidligere. Metoden har vært benyttet i mange andre land allerde.

Akkurat nå sitter vi på ugjenkallelig bevis for at digitalt vaksine-pass har vært planlagt siden 2014. Det har sikker vært planlagt enda tidligere enn det også. Beviset vil vi legge ut på både mail og sosialmedier, så viktig at dere følger med, og deler det til så mange som mulig.

Den siste tiden i Norge har organiseringen mot vaksinpass, vaksiner og mye annet skutt i været. Vi i Solidaritet 21 ønsker at organiseringen skal fortsett i alle sine former, hvor som helst, alle grupperinger har en verdi uansett størrelse og beliggenhet.

Vi vil anbefale, for hele Norge, at det startes møtevirksomhet til fast tider og steder HVER eneste uke, for nå er det virkelig krise.

Folket må hjelpe politikerne og myndighetene til å styre landet.

Vi anbefaler også av forskjellige gode grunner at MANDAG kl. 18.00 er det beste tidspunktet for slike møter, men forstår at faste møter også kan legges til andre dager dersom det er best. Antall deltakere på disse faste møtene bør ikke være over 30/40.

b18

I dag MANDAG 10. januar kl. 18.00 vil det arrangeres møte i TØNSBERG, Liabakken 19 a. 3113 Tønsberg.

Liabakken19 a

Andre som har mulighet bør kaste seg rundt, og lage møte i dag, i morgen eller onsdag kl. 18.00. Som skrevet tidligere bør helst mandager benyttes til de faste møtene.

Ønsker at vi alle skal kunne agere på regjeringen sine vaksine og vaksine-pass utspill så raskt som mulig dersom det skulle være nødvendig. Det må diskuteres forskjellige tiltak og aksjoner.

Odd-Erik på stand3Del dette skrivet til dine venner og bekjente på alle måter!

Odd-Erik Helgesen

Leder Solidaritet 21

Se gjerne:

Bli medlem!

b35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: